Обществен съвет

Председател: Габриела Иванова Прозорова

 

Членове:

Десислава Веселинова Цанкова - представител на родителите

Зорница Руменова Тодорова - представител на родителите

Александра Валериева Прунова - представител на родителите

Пламен Митев Митев - Представител на Община Ловеч

 

Отчет за дейността на Обществения съвет към ДГ "Зора" за учебна 2021-2022г.

Покана за заседание  на 25.01.2023г.

Свържете се с нас

Детска градина "Зора"

гр. Ловеч, ул "Съйко Съев" 1

Тел: 068 604 448

Mail: info-1101307@edu.mon.bg

Полезни връзки

МОН: http://mon.bg/

Общ. Ловеч: https://www.lovech.bg/bg/

Закрила на детето: https://sacp.government.bg/