Звездичка

 Прекрасни деца и с голям опит учителки. Това е групата ни. Стилът на педагогическото ни общуване с децата не е лично предпочитание или моментно настроение, а израз на отговорност за настоящото и бъдещото благополучие на всяко дете. За нас детската личност е уникална и не търпи шаблон.

ст. учител Миглена Маринска

учител Цветозара Ангелова

помощник възпитател Силвена Игнатова

Свържете се с нас

Детска градина "Зора"

гр. Ловеч, ул "Съйко Съев" 1

Тел: 068 604 448

Mail: info-1101307@edu.mon.bg

Полезни връзки

МОН: http://mon.bg/

Общ. Ловеч: https://www.lovech.bg/bg/

Закрила на детето: https://sacp.government.bg/