Смехорани

 

Ние поехме ръчичките на децата от техните родители, изтрихме сълзите в очите им, успяхме да им вдъхнем увереност и спокойствие, станахме техните най- добри приятели. Основната ни задача е да осигурим лесна и бърза адаптация на децата към условията на детската градина. Да израснат обградени с много обич, топлина и внимание в уютна, спокойна и близка до семейството среда.

старши учител Мария Божинова

старши учител Янка Якимова

помощник възпитател Генка Николова

 

 

 

Свържете се с нас

Детска градина "Зора"

гр. Ловеч, ул "Съйко Съев" 1

Тел: 068 604 448

Mail: info-1101307@edu.mon.bg

Полезни връзки

МОН: http://mon.bg/

Общ. Ловеч: https://www.lovech.bg/bg/

Закрила на детето: https://sacp.government.bg/