Слънчеви усмивки

 

Поставяме си за цел децата от група „Слънчеви усмивки“ да израснат обградени с много обич, топлина и внимание . Да изградим отговорни, мислещи, образовани и възпитани деца с човешки добродетели.

старши учител Сашка Костовска

учител Марияна Танкова

помощник възпитател Невена Цанкова

Свържете се с нас

Детска градина "Зора"

гр. Ловеч, ул "Съйко Съев" 1

Тел: 068 604 448

Mail: info-1101307@edu.mon.bg

Полезни връзки

МОН: http://mon.bg/

Общ. Ловеч: https://www.lovech.bg/bg/

Закрила на детето: https://sacp.government.bg/